"Wave", 63x42, 2001.(Innkjøpt av Norsk Kulturråd)

Foto: Cathrine Dillner Hagen
 

forside

 

om meg

 

skulptur

 

utsmykking

 

moduler

 

cv