"Rotary Energy", 102x42, 2003. Innkjøpt av Fondet for Samtidskunsthåndverk

Foto: Hanne m. Bruland

forside

 

om meg

 

skulptur

 

utsmykking

 

moduler

 

cv