forside

 

om meg

 

skulptur

 

utsmykking

 

moduler

 

cv

 

 

 

Jørgen Moe

Adr: Kvitsteinveien 92, 7027 Trondheim

Studio: Atelier Ilsvika, Mellomila 90

Tlf: 92899656

E-mail: jorgenmoe@yahoo.com

Kunstneriske intensjoner:

 

Utgangspunktet for mitt arbeid er å sette søkelyset på vår opplevelse av ny teknologi, og den gjenstandskulturen vi lever i. Nye gjenstander og teknologiske nyvinninger inntar vår tilværelse på en måte som, for mange av oss er veldig forvirrende. Ofte kan det være usikkerheten for det nye, og det ukjente som ligger i grunn for dette. Dette er et paradoks, - siden ny teknologi som oftest er utviklet for å gjøre vår tilværelse bedre og enklere.

Samtidig er mitt arbeid en kommentar til de ytre kreftene som bidrar til å gjøre oss forbrukere fremmedgjort, representert gjennom det jeg velger å kalle "smakstyraniet". Selv om vi lever i en tidsalder der individuell selvrealisering gjenspeiler et mer bevist forbruksmønster, er det ikke til å legge skjul på at mange aktører profiterer på dette. Jeg tenker spesielt da på massemedias formaning om hvordan vi skal leve, bo, handle, uttrykke de riktige holdninger osv.

Med utgangspunkt i den ambivalente holdningen folk har til alt det nye, presenterer jeg mine egne "teknologiske nyvinninger". Dette er objekter som like gjerne kan kalles for hybrider. Dette fordi referansene kan være flere hos vært enkelt objekt. Tilsynelatende kan de assosieres med funksjonelle gjenstander, uten å peke på en konkret anvendelighet. De billakkerte overflatene gir for eksempel referanser til et mer industrielt produsert produkt, noe også elementer i objektene er med på å understreke. Samtidig kan hovedformen ha sterke referanser til det organiske. Form og overflate spiller mot hverandre i et dynamisk spill. Denne tosidigheten bidrar til å forvirre, og stille betrakteren spørsmål om objektets funksjonalitet/anvendelighet. Noen objekter har mer klare referanser, mens andre forblir mer abstrakte. Dette for å skape en kontrast, som igjen vil skape et spenningsfelt mellom objektene.